วันท้องถิ่นไทยที่ อมก๋อย

imageเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้มีสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น

ในการนี้ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภออมก๋อย ร่วมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อยโดยมี บุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใส (ลอกผักตบชวาในลำคลอง) และ แข่งกีฬาภายในของท้องถิ่นในอำเภออมก๋อยอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น