แม่ฮ่องสอนวิกฤติหนักแล้ว ฝุ่นควันพิษใกล้แตะ 200 มคก./ลบ.ม. ตะลึง!!!ค่ารายชั่วโมงทะลุ 324.96 มคก./ลบ.ม.

แม่ฮ่องสอนวิกฤติหนักแล้ว ฝุ่นควันพิษใกล้แตะ 200 มคก./ลบ.ม. ตะลึง!!!ค่ารายชั่วโมงสูงสุดถึง 324.96 มคก./ลบ.ม.

 DSC00952

จากสถานการณ์การลอบเผาป่าอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จนผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องด่วน ล่าสุดผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองพิษในอากาศ วัดได้สูงถึง 187 มคก./ลบ.ม และค่ารายชั่วโมงสูงสุดถึง 324.96 มคก./ลบ.ม.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559  เวลา 14.00 น. กรมควบคุมมลพิษได้รายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดได้สูงถึง 187 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 130 มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง โดยค่าฝุ่นละอองของแม่ฮ่องสอน สูงที่สุดในภาคเหนือ

DSC00955

ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะมีการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่า เครื่องตรวจวัดขัดข้องเนื่องจากระบบไฟขัดข้อง แต่หลังจากนั้น ได้มีรายงานของเจ้าหน้าที่ในกรมควบคุมมลพิษ ได้โพสผลการตรวจวัดรายชั่วโมงออกมา พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดเมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้วัดได้สูงถึง324.96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ผลจากหมอกควันที่หนาแน่น และค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นทางอากาศลดลง วัดได้เพียง 1,200 เมตร ทำให้เครื่องบินของสายการบินกานต์แอร์ ที่จะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ มาถึงท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ในเวลา 11.35 น. ต้องเลื่อนเที่ยวบินออกไปและรอจนกว่าฝุ่นหมอกควันไฟป่าจะจางลงถึงจะบินมาที่แม่ฮ่องสอน สำหรับเที่ยวบินในเวลาเดียวกัน ของเมื่อวานที่ผ่านมา เครื่องบินต้องเลื่อนเที่ยวบินออกไปกว่า 1 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น