กฟภ.1ต้นแบบศูนย์ข่าวสาร

image

รก.นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ และ นายบุญธรรม ทองศิริไพโรจน์ ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายพร้อมพนักงานเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบในการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2558 ณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทน การไฟฟ้าเขตฯ ผ่านการตรวจประเมินฯ ตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2558 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ พร้อมกับตัวแทนการไฟฟ้าฯ รวมทั้งสิ้น 28แห่งทั่วประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น