ขุดลอกคลองแก้ภัยแล้ง

image

ศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย นายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอมก๋อย ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

โดยใช้โอกาสวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559 ร่วมกันจัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใส โดยลอกผักตบชวาในลำคลองบ้านหลิม ระยะทาง 100 เมตรให้ไหลสะดวก เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง พร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งคาดว่าภัยแล้งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเรื่องของน้ำในการอุปโภคบริโภคจึงต้องเข้าไปเตรียมการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น