มลสุดา ชำนิประศาสน์ ออกเยี่ยมพร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายประจักษ์ นาวีซึ่งประสบอัคคีภัย

5.jpgมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยกิตติยา ฮวกนิล นายกกิ่งกาชาด อ.สันทราย และปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้, คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ, คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้และสท.เมืองแม่โจ้ ออกเยี่ยมพร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายประจักษ์ นาวี  หมู่ที่ 10 ต.หนองหาร  ซึ่งประสบอัคคีภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น