2.1 2.2ที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้  โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นำโดย นพ.วัชระ สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.โสภณ นาวุฒิ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพและคณะ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 17th HA National Forum “คุณภาพในทุกลมหายใจ” ณ อิมแพคเมืองทองธานี