วันท้องถิ่นไทยที่ลำพูน

092 (Large)นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จะได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน กว่า 500 คน ประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น