สกู๊ปพิเศษ อบจ.เชียงใหม่เร่งเจาะบาดาลชาวดอยหล่อ!โรงเรียนขาดน้ำ

259 (Large)รถเครื่องเจาะบ่อบาดาลตัวใหม่ของอบจ.เชียงใหม่ ลงลุยพื้นที่ของดอยหล่อลงลึกเกือบ400เมตร”นายกบุญเลิศ”อนุมัติเร่งด่วนจัดให้โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์หมู่18บ้านโทกเสือ ต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นปลื้มเด็กนักเรียนขาดน้ำกินน้ำใช้ได้แก้ไขเร่งด่วนจากอบจ.เชียงใหม่

527 (Large)

นายประเสริฐ ทรงคำ สจ.เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าปีนี้พื้นที่ดอยหล่อประสบกับปัญหาภัยแล้งและจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งไปแล้วนั้น การขอรับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากทางจังหวัดและต้นสังกัดอบจ.เชียงใหม่ โดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับโรงเรียนดังกล่าว ที่ขาดน้ำกินน้ำใช้ขณะนี้เด็กนักเรียนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคกันได้แล้วในช่วงภาวะวิกฤติขาดน้ำ เด็กนักเรียนมีประมาณ300กว่าคน ชั้นอนุบาล1-ม.3

เครื่องเจาะใหม่...อบจ.เชียงใหม่นำเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลรุ่นใหม่ ลงช่วยประชาชนในทุกพื้นที่อยู่ในขณะนี้เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน ล่าสุดในพื้นที่อำเภอดอยหล่อที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว.
เครื่องเจาะใหม่…อบจ.เชียงใหม่นำเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลรุ่นใหม่ ลงช่วยประชาชนในทุกพื้นที่อยู่ในขณะนี้เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน ล่าสุดในพื้นที่อำเภอดอยหล่อที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว.

ในพื้นที่ดอยหล่อถือว่าเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งแทบทุกปี ปีนี้หนักมากต้องขอขอบคุณไปยังต้นสังกัดอบจ.เชียงใหม่ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้น้ำของพี่น้องชาวอำเภอดอยหล่อ และส่งการพัฒนาในพื้นที่ตามโครงการต่างๆที่เสนอไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ซึ่งประสบปัญหาต่างๆ ปัญหานั้นๆได้บรรเทาเบาบางลงไปถึงแม้จะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ประชาชนก็มีความพอใจในการได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สจ.เขตพื้นที่กล่าว

ผู้นำปลื้ม...สจ.ประเสริฐ ทรงคำ สจ.เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อพร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของอบจ.เชียงใหม่ที่เร่งทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งด้วยการเร่งขุดเจาะบ่อบาดาล
ผู้นำปลื้ม…สจ.ประเสริฐ ทรงคำ สจ.เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อพร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของอบจ.เชียงใหม่ที่เร่งทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งด้วยการเร่งขุดเจาะบ่อบาดาล

นิราศเวียงพิงค์…รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น