สมาชิก อบจ.เขตอำเภอหางดง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้กับรางวัลสตรีดีเด่นของอำเภอหางดง

121 (Large)
น.ส.ฌาณญานันท์ สุริยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดง เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้กับรางวัลสตรีดีเด่นของอำเภอหางดงในวันสตรีสากลกับสท.รัศมีฉัตร ชัยมาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ70พรรษา ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นของอำเภอหางดง ที่ผ่านมา

128 (Large)

ร่วมแสดงความคิดเห็น