ขนส่งเชียงใหม่เชิญร่วมบริจาคโลหิต

ชาญชัย กีฬาแปง
ชาญชัย กีฬาแปง

วันที่28 มีนาคม 2559 เชิญบริจาคโลหิตที่ขนส่งแม่เหียะนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันข้าราชการพลเรือนและวันสถาปนากระทรวงคมนาคม รวมทั้งวันที่ 2 เมษายน 25559 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 61 พรรษา ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการ ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 แล้วดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามโทร. 0-5327-8265 และ 08-1721-7999

ร่วมแสดงความคิดเห็น