มทภ.3 เตรียมทหาร 110 ชุด ดับไฟป่าภาคเหนือ

S__2629634เมื่อวันที่ 20 มี.ค. พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงการส่งทหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ว่า ปัญหาหมอกควันในเวลานี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีนี้กับปีที่ผ่านมา พบว่าปีนี้ดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาจุดใหญ่อยู่ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเกิดเป็นประจำตามวงรอบในทุกปี แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่ว่าห้ามเผาทุกอย่าง เพราะถ้าเผาแล้วจะผิดกฎหมายทันที แต่ก็พบว่ายังมีบางพื้นที่ที่มีไฟไหม้อยู่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ต้องระดมรีบเข้าไปดับไฟอย่างเร่งด่วน ในส่วนของทหารเองก็ได้จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่าไว้เช่นกัน จำนวน 110 ชุด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และอีก 1 จังหวัด คือ จ.ตาก อย่างไรก็ตามเชื่อว่าสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันในภาคเหนือจะดีขึ้นตามลำดับ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น