วันอสม.แห่งชาติ 9 ตำบลในเขตแม่ริมร่วมกิจกรรม

408288

408289 เมื่อเวลา17.30น.ของวันที่20 มี.ค.2559 ซึ่งตรงกันวัน อสม.แห่งชาติ  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน”วันเชิดชู…สู่เกียรติยศและศักดิ์ศรีอสม.ดีเด่นอำเภอแม่ริม”   เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน( อสม.)ประจำปี2559ของอสม. ทั้ง 9 ตำบลในอำเภอแม่ริมโดยมีตำบลโป่งแยงเป็นเจ้าจัดงานประจำปีนี้กิจกรรมในงานจัดให้มีขบวนพาเหรดแฟนซีรณรงค์โรคไข้เลือดออกการรณรงค์งดเผา การประกวดส้มตำลีลา ลาบเมือง การแสดงรำวงย้อนยุคของ อสม. การมอบรางวัล อสม.ดีเด่น โดยมีนายภาษเดชหงส์ลดารมภ์นายอำเภอแม่ริม นายจีรเดช จีแดง นายสมชิด กันธะยา    ส.อบจ.แม่ริม นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานกว่าสองพันคน

408291

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!