วันอสม.แห่งชาติ 9 ตำบลในเขตแม่ริมร่วมกิจกรรม

408288

408289 เมื่อเวลา17.30น.ของวันที่20 มี.ค.2559 ซึ่งตรงกันวัน อสม.แห่งชาติ  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน”วันเชิดชู…สู่เกียรติยศและศักดิ์ศรีอสม.ดีเด่นอำเภอแม่ริม”   เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน( อสม.)ประจำปี2559ของอสม. ทั้ง 9 ตำบลในอำเภอแม่ริมโดยมีตำบลโป่งแยงเป็นเจ้าจัดงานประจำปีนี้กิจกรรมในงานจัดให้มีขบวนพาเหรดแฟนซีรณรงค์โรคไข้เลือดออกการรณรงค์งดเผา การประกวดส้มตำลีลา ลาบเมือง การแสดงรำวงย้อนยุคของ อสม. การมอบรางวัล อสม.ดีเด่น โดยมีนายภาษเดชหงส์ลดารมภ์นายอำเภอแม่ริม นายจีรเดช จีแดง นายสมชิด กันธะยา    ส.อบจ.แม่ริม นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานกว่าสองพันคน

408291

ร่วมแสดงความคิดเห็น