วันอสม.แห่งชาติ 9 ตำบลในเขตแม่ริมร่วมกิจกรรม

b21วัน อสม.แห่งชาติ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน”วันเชิดชู…สู่เกียรติยศและศักดิ์ศรีอสม.ดีเด่นอำเภอแม่ริม” เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน( อสม.)ประจำปี2559

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน”วันเชิดชู…สู่เกียรติยศและศักดิ์ศรีอสม.ดีเด่นอำเภอแม่ริม” เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน( อสม.)ประจำปี2559ของอสม. ทั้ง 9 ตำบลในอำเภอแม่ริมโดยมีตำบลโป่งแยงเป็นเจ้าจัดงานประจำปีนี้กิจกรรมในงานจัดให้มีขบวนพาเหรดแฟนซีรณรงค์โรคไข้เลือดออกการรณรงค์งดเผา การประกวดส้มตำลีลา ลาบเมือง การแสดงรำวงย้อนยุคของ อสม. การมอบรางวัล อสม.ดีเด่น โดยมีนายภาษเดชหงส์ลดารมภ์นายอำเภอแม่ริม นายจีรเดช จีแดง นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานกว่าสองพันคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น