องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบประจำปี 2559

อบจ_แพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบประจำปี 2559 รายการ “ปั่นสโลไลฟ์ ไปนาตอง” ในระยะทาง 20 กิโลเมตรแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่าด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดแพร่ และหอการค้าจังหวัดแพร่ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ “อบจ. แพร่คัพ” ประจำปี 2559 ในรายการ “ปั่นสโลไลฟ์ ไปนาตอง” ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง พร้อมกับเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ และเสริมสร้างนักกีฬาจักรยานรุ่นใหม่

การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “อบจ. แพร่คัพ” ประจำปี 2559 ในรายการ “ปั่นสโลไลฟ์ ไปนาตอง” ครั้งนี้โดยใช้เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ – บ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล สนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ และเพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปหันมาเล่นกีฬาจักรยานเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข พร้อมเสริมสร้างนักกีฬาจักรยานรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น สร้างเส้นทางสู่ทีมชาติ

การ “ปั่นสโลไลฟ์ ไปนาตอง” ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ประเภทจักรยานถนน(เสือหมอบ) ประเภทจักรยานเสือภูเขา และประเภทผู้พิชิต โดยประเภทจักรยานถนน(เสือหมอบ) และประเภทจักรยานเสือภูเขา แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1 – 5 ของแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล ส่วนประเภทผู้พิชิต หากเข้าเส้นชัยภายในเวลา 3 ชั่วโมง จะได้รับถ้วยรางวัลผู้พิชิตทุกคน

สำหรับนักปั่นในจังหวัดแพร่ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงและผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ “อบจ. แพร่คัพ” ประจำปี 2559 ในรายการ “ปั่นสโลไลฟ์ ไปนาตอง” ได้ที่ หอการค้าจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 – 522 830 ได้ทุกวันหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของ “ชมรมจักรยานจังหวัดแพร่ Phrae Bicycle Club” www.facebook.com/PhraeBicycleClub

ร่วมแสดงความคิดเห็น