ประชุมการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

DSC_0067สพล. ทั้ง 4 แห่งในภาคเหนืออาทิ สพล. เชียงใหม่ สพล.ลำปาง สพล. สุโขทัย และ สพล. เพชรบูรณ์ โรงเรียนกีฬาอีก 3 แห่ง มาร่วม ประชุมการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมี ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา มาร่วม ที่ ห้องประชุมนำบุญจิตต์ สพล. เชียงใหม่ เมื่อ 23 มี.ค. 59

ร่วมแสดงความคิดเห็น