นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหนีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว

3ล่่องแพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหนีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว พูาครอบครัว เพื่อนฝูงมาล่องแพที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่กันอย่างสนุกสนาน ถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะแห้งกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการล่องแพ ชมธรรมชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!