ลำพูน เตือน ระวังพายุฤดูร้อน

image

จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้

นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 24 -27 มีนาคม 2559 คาดว่า ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเจจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงในระยะแรก อุณหภูมิจะลดลง 5 – 7 องศาเซลเซียส

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากพายุฤดูร้อน จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังภัยอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ ควรดูแลบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างให้แข็งแรง ตัดแต่งกิ่งไม้ ระมัดระวังการใช้เครื่องมือสื่อสารในที่โล่งแจ้ง และเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนจัดเตรียมภาชนะรองรับและกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ในการอุปโภค-บริโภค ด้วย

หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน โทร 053-563-265

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!