พิงคนคร จัดประกวดทำอาหาร “จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา”

DSCF2466

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 25 มีนาคม 2559 สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ จัดการแข่งขันประกวดการทำอาหาร ภายใต้โครงการ”จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา” โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานเปิดงาน และคุณฤทธิพร ไหวเคลื่อน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ในครั้งนี้ด้วย

S__11378692

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน กล่าวว่า สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดทำอาหารในโครงการ “จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา”ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาเมนูอาหารพื้นเมืองภาคเหนือให้คงอัตลักษณ์ ความโดดเด่นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งยังส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพาะปลูกวัตถุดิบที่เป็นภาคการเกษตรให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารถิ่น โดยเน้นเขตพื้นที่พัฒนาพิงคนครจึงไดมีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น
การประกวดทำอาหาร “จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา”ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ ห้องฟู๊ดคอร์ท ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท ซึ่งในการแข่งขันนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 192 ทีม ทั้งระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบดั้งเดิมและฟิวชั่น ในเมนูข้าวซอย,น้ำพริกอ๋อง น้ำพริกหนุ่ม,ห่อแอ๊ป,แกงแค,ลาบหมูคั่ว,ไส้อั่ว,แกงฮังเล,แกงโฮ๊ะ และประเภทซุป พร้อมทั้ง

DSCF2463

ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมาเป็นกรรมการการตัดสิน การประกวดทำอาหาร “จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา”ในครั้งนี้ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่านประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร.053-920000, 053-920066-7

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!