ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=สพล.เชียงใหม่
ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=สพล.เชียงใหม่
ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=สพล.เชียงใหม่

สพล. เชียงใหม่ เปิดโครงการ ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 มี ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ มาเป็นประธานในวันนี้ ( 26 มีนาคม ) ณ โดมสนามบาสเกตบอล มีเด็กและเยาวชนอายุ 7-15 ทั้งชายและหญิง สองร้อยกว่าคน มาร่วมอบรมทั้ง 6 ชนิดกีฬา อาทิ ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทควันโด เซปักตะกร้อ ยิมนาสติก ลีลาศ

ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 จะเปิดสอนกีฬา 6 ชนิดกีฬา ให้กับยุวชน เยาวชนอายุต้งแต่ 7 ปี จนถึง 15 ปี เรียนทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เผยว่าหลังจากที่ สพล. เชียงใหม่ ได้ทำการเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนมาร่วม ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูก โดยเปิดรับสมัครเด็ก เยาวชน อายุ 7 – 15 ปี ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา มีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 โดยเปิดการสอนทั้งหมด 6 ชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ 1.ว่ายน้ำ 2.ฟุตบอล 3.เทควันโด้ 4.เซปักตะกร้อ 5.ยิมนาสติก 6.ลีลาศและเต้นประกอบเพลง
สำหรับวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการอบรมกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 59 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการมาเล่นกีฬาตามที่ชื่นชอบ เพื่อเป็นการฝึกทักษะกีฬาในขั้นพื้นฐานก่อนก้าวไปสู่ในระดับต่อไป เด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปี จนถึง 15 ปี ทั้งชาย และ หญิง โดยมี วิทยาการจาก สพล.เชียงใหม่ ที่เชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬามาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตลอดเวลาในการอบรม
นายอวยพร วิภาเวชพร ผู้ช่วยอธิการบดี สพล. เชียงใหม่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ กิจการพิเศษ แจ้งว่า การอบรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬาใน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้ง 6 ชนิดกีฬาที่เปิดสอน โดยมี วิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬามาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้ามาร่วม ส่วนพิธีปิดโครงการจะมีใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ สพล. เชียงใหม่ จะเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์