เผยโปรแกรมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมต์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่

เผยโปรแกรมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมต์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่“University Sport Tournament Of Chiangmai” หรือ USTCM โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งได้จัดการแข่งขันมาแล้ว 5 ครั้งและการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยมีเจ้าภาพร่วม 3 สถาบันได้แก่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 29 เมษายน 2559 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอล ยูลีก เชียงใหม่ จะมีการเตะวันละสองคู่ เริ่มเวลา 16.00 น. พร้อมกันทั้งสองสนามแต่ในช่วงสงกรานต์ จะหยุดยาววันที่ 12- 17 เมษายน 2559 เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 จนถึงรอบชิงชนะเลิศ โปรแกรมการแข่งขัน วันที่ 25 มี.ค. 59 เวลา10.00น. ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจอ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ สนามเชียงใหม่ 700 ปี คู่ที่ 2 เวลา 14.00 น. สถาบันการพลศึกษา เจอ ม. แม่โจ้ สนาม 700 ปี
วันที่ 28 มี.ค. 59 เวลา 16.00 น. พร้อมกันสองสนาม ม. ฟาร์อีสเทอร์น เจอ ม. เทคโนโลยีฯ สนาม ม. ฟาร์อีสเทอร์น ม. เชียงใหม่ เจอ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สนาม ม.เชียงใหม่ / วันที่ 29 มี.ค. 59 ม. มหามกุฎราชวิทยาลัย เจอ ม. นอร์? เชียงใหม่ สนาม ม. นอร์ท ฯ / วันที่ 30 มี.ค. 59 ม.เชียงใหม่ เจอ เทคโน ฯ สนาม มช. ม.ฟาร์อิสเทอร์น เจอ ม. ราชภัฏฯ สนาม ม. ฟาร์อิสฯ / วันที่ 31 มี.ค. 59 ม. แม่โจ้ เจอ ม. นอร์ท -ชม. สนาม ม. แม่โจ้ ม. มหามกุฎฯ เจอ สพล.เชียงใหม่ สนาม มช.
วันที่ 1 เม.ย. 59 เวลา 16.00 น. ม.พายัพ เจอ ม. มหามกุฎฯ สนาม ม.นอร์ทฯ ม.ฟาร์อิสเทอร์น เจอ ม. เชียงใหม่ สนาม ม. ฟาร์อิสเทอร์น /วันที่ 3 เม.ย. 59 ม.แม่โจ้ เจอ ม. พายัพ สนาม ม.แม่โจ้ ม. นอร์ท ชม. เจอ สพล. เชียงใหม่ สนาม ม. นอร์ท ชม. / วันที่ 5 เม.ย.59 ม. มหามกุฎ เจอ ม. แม่โจ้ สนาม มช. ม. พายัพ เจอ ม. นอร์ท สนาม ม. นอร์ท เชียงใหม่ /วันที่ 7 เม.ย. 59 ม.ราชภัฏ เจอ ม. เทคโนฯ สนาม 700 ปี สนาม 2 ม. แม่โจ้ เจอ สพล. เชียงใหม่ สนาม ม.แม่โจ้

วันที่ 9 เม.ย. 59 ม.เทคโน เจอ ม. ฟาร์อิสเทอร์น สนาม ม. เทคโน ม. ราชภัฏ เจอ มช. สนาม 700ปี สนาม 2 / วันที่ 10 เม.ย. 59 ม. นอร์ท-ชม. เจอ ม. มหามกุฎ สนาม ม. นอร์ทฯ ม.พายัพ เจอ สพล.เชียงใหม่ สนาม ม.นอร์ท / วันที่ 11 เม.ย. 59 ม. เทคโนฯ เจอ มช. สนาม ม.เทคโนฯ ม. ราชภัฏ เจอ ม. ฟาร์อิสเทอร์น สนาม มช. วันที่ 12-17 เม.ย. 59 หยุดพักในช่วงสงกรานต์

วันที่ 18 เม.ย. 59 ม. นอร์ท เจอ ม. แม่โจ้ สนาม ม. นอร์ท สพล. เชียงใหม่ เจอ ม. มหามกุฎ สนาม 700 ปี สนาม 2 / วันที่ 20 เม.ย. 59 ม. มหามกุฎ เจอ ม. พายัพ สนาม มช. เวลา 14.00 น. มช. เจอ ม. ฟาร์อิสเทอร์น เวลา 16.00 น. สนาม มช. / วันที่ 26 เริ่มแข่งขันรอบสอง รอบ 4 ทีมเตะที่สนาม 700 ปี สนาม 2 ทั้งสองคู่ เริ่มเวลา 14.00 น. ที่ 1 สาย A เจอ ที่ 2 สาย B เวลา 16.00 น. ที่ 1สาย B เจอกับ ที่ 2 สาย A / วันที่ 29 เม.ย. 59 เริ่มเวลา 10.00 น. ชิงอันดับ 3 ที่สนาม 700 ปี สนาม 2 คู่ชิงชนะเลิศเวลา 14.00 น. ที่สนาม 700 ปี สนาม 1 ก่อนพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาทัวร์นาเม้นต์มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 พิธีปิดจะมี ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สำหรับกีฬาทัวร์นาเมต์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 แห่งส่งนักกีฬาชาย – หญิงเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยพายัพ , มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น