ณรงค์ ชวสินธุ์ ให้การต้อนรับ เฉา กั๋ว หลิง รองอธิการบดี เชิง อี่

B2ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เฉา กั๋ว หลิง รองอธิการบดี  เชิง อี่ ผอ.การศึกษาต่างประเทศ และจาง อัน หลัน รองผอ. จาก China Yunan Nanfang Education Investment Group โอกาสเยี่ยมชมและหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ ห้องประชุมชวสินธุ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น