ม.พายัพ จัดละครเวที “แด่คนช่างฝัน เดอะมิวสิคัล” รำลึก”จรัล มโนเพ็ชร” ราชาศิลปินเพลงคำเมือง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงละครเวทีประจำปี 2559 “แค่คนช่างฝัน เดอะมิวสิคัล” รำลึก จรัล มโนเพ็ชร ราชาศิลปินเพลงคำเมือง วันที่ 9- 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมอี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

25 ปี จรัล002

นางนฤมล วันทนีย์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดละครเวที แค่คนช่างฝัน เดอะมิวสิคัล โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทเพลงของราชาโฟล์คซอง คำเมือง “จรัล มโนเพ็ชร” ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 15 ปีแห่งการจากไปของจรัล มโนเพ็ชร ทางคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จึงร่วมระลึกถึงท่านด้วยนำบทเพลง 18 เพลง บทเพลงมาร้อยเรียงและนำเสนอในรูปแบบของละครเวทีกำกับการแสดงและการสร้างสรรค์โดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเผยแพร่ผลงานเพลงโฟล์คซองในตำนานให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง “จรัล” ผ่านการแสดงละครเวทีและยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการจัดละครเวทีให้กับนักศึกษา 

โดยในวันที่ 7 เมษายน 2559 ยังได้จัดเป็นรอบพิเศษโดยเชิญผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ และชุมชนเครือข่ายเข้าชมการแสดงเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบผลงานเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมการแสดงละครเวทีครั้งนี้ได้ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2559 จำหน่ายบัตรในราคา 150 และ 100 บาท รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ติดต่อสอบถามได้ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร 09-6387-0197

ร่วมแสดงความคิดเห็น