ด่วน! ขนส่งเชียงใหม่ เลื่อนการใช้ E-Driving ในการทดสอบขับรถยนต์เป็นเดือน มิ.ย.59

S__43278384

วันที่ 30 มี.ค.59 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อให้การทดสอบการขับรถเพื่อออกใบอนุญาตขับรถยนต์แก่ผู้ขับรถเป็นอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นสากลยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำเครื่องทดสอบ E-Driving

สำหรับท่าสอบขับรถยนต์ (ภาคปฏิบัติ) โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมท่าทดสอบจำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าทดสอบเดินหน้าถอยหลังเข้าช่องทางเดินรถ ท่าทดสอบการจอดรถโดยชิดขอบถนนด้านซ้ายและหยุดในรัศมีที่กำหนด และท่าเดินหน้าแล้วถอยหลังเปลี่ยนช่องทางเข้าจอดรถในพื้นที่ที่กำหนดด้านซ้าย ทั้งนี้จะมีเซ็นเซอร์ควบคุมการทดสอบ หากสอบผ่านก็จะมีเสียงจากสำโพง ณ จุดนั้นๆ ว่า ให้ขับต่อไปได้ หากไม่ผ่านก็จะแจ้งว่า ท่านสอบไม่ผ่าน ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ทดสอบจะต้องมาสอบแก้ตัวหลังจากนั้นอีก 3 วัน โดยสอบแก้ตัวเฉพาะท่าที่สอบไม่ผ่านเท่านั้น นอกจากนี้ในบริเวณสนามทดสอบขับรถจะมีกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางในการทดสอบ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่า ผู้ทดสอบนั้นสอบด้วยตนเองและสอบผ่านตามขั้นตอนจริงๆ ซึ่งจะเป็นการแก้ข้อครหาเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจไม่เท่าเทียมกันได้เป็นอย่างดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม สำหรับผู้ทดสอบทุกๆ คน

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้นำร่องในส่วนภูมิภาคเพียง 4 แห่งเท่านั้น ได้แก่ เชียงใหม่,ขอนแก่น,ชลบุรี และภูเก็ต สำหรับส่วนกลางจะมีการทดสอบ E-Driving ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (ตลาดหมอชิต) และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (พระโขนง) เท่านั้น

อนึ่ง ตามที่สำนักงานสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์ว่าจะเริ่มใช้ E-Driving ในการทดสอบขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไปนั้น ล่าสุด ได้รับแจ้งจากกรมการขนส่งทางบก ว่ายังไม่สามารถเชื่อมข้อมูลในการทดสอบขับรถผ่านศูนย์สารสนเทศของกรมการขนส่งทางบกได้ทันในวันที่ 1 เมษายน 2559 จึงขอเลื่อนการใช้ E-Driving ในการสอบขับรถยนต์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ. 053-278265, 081-971-7928, 081-269-9551 และ 081-721-7999

ร่วมแสดงความคิดเห็น