ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ เชิญตากล้องร่วมประกวดภาพถ่าย “รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ”

image

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่รักการท่องเที่ยว และชื่นชอบการถ่ายภาพ ร่วมส่งภาพประทับใจผ่านเลนส์เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ” เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านภาพถ่าย และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ให้ร่วมอนุรักษ์ป่า ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ประกาศผลวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://doisuthep.science.cmu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-5394-1451-3

ร่วมแสดงความคิดเห็น