ทหาร ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ในแม่น้ำกวง

image
ทหาร ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ในแม่น้ำกวง เพื่อ ปรับปรุง คุณภาพน้ำ และ ป้องกัน ปัญหาภัยแล้ง

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7  (จังหวัดลำพูน)  , เครือข่าย ภาคประชาชน ร่วมกัน กำจัดผักตบชวา ในแม่น้ำกวง เพื่อให้น้ำในแม่น้ำกวงมีคุณภาพดีขึ้น  แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ตามรูปแบบประชารัฐ วันนี้ 31 มีนาคม2559ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน  ริมแม่น้ำกวง  อำเภอเมือง ลำพูน ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 7  (จ.ลำพูน)   เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงยอง และ ประชาชน  ร่วมกัน  แก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำในแม่น้ำกวง   ใน กิจกรรม รวมพลังกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามแหล่งน้ำสาธารณะ ตามรูปแบบประชารัฐ โดยได้ร่วมกัน  กำจัดผักตบชวา ในแม่น้ำกวง เพื่อให้น้ำ มีคุณภาพดีขึ้น และ เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

image

โดย ทหาร และ  ประชาชน จำนวน 100 คน ได้ร่วมกัน  กำจัดผักตบชวา และวัชพืช กีดขวางทาง ในแม่น้ำกวง ตลอดแนว ตั้งแต่ บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จนถึง เชิง สะพานท่าขามโดยใช้เรือท้องแบนผลักดันผักตบชวา และ ใช้รถแบ็คโฮ ตักลากวัชพืช จำนวน 5ตันออกจากแหล่งน้ำซึ่งเทศบาลตำบลเวียงยอง จะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้ แก่เกษตรกร ต่อไป

image

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น