“อุทยานหลวง” ชวนแอ่ว “ปี๋ใหม่เมืองฯ”

b1 b2อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา พร้อมจัดแสดงกล้วยไม้พื้นเมืองนานาชนิดในเทศกาล “ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม” (Songkran Festival, a Romantic Touch of Orchids) ภายใต้แนวคิด “ชมเสน่ห์ดอกเอื้องนานาพรรณ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา เล่นน้ำสงกรานต์อย่างรู้คุณค่า รักษาประเวณีปี๋ใหม่เมือง” ในระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา ปลูกจิตสำนึกการเล่นน้ำอย่างรู้คุณค่า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”

ภายในงานชมความงดงามของดอกเอื้องและกล้วยไม้ไทย กว่า 100 ชนิด โดยเฉพาะดอกเอื้องเมืองเหนือ อาทิ เอื้องผึ้ง เอื้องคำ เอื้องสายเชียงใหม่ เอื้องสายน้ำผึ้ง เอื้องเก๊ากิ่ว เอื้องมอนไข่ กล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ เอื้องปอยขุนตาล เอื้องเข็มแสด เอื้องแปรงสีฟัน ฯลฯ ที่จะบานสะพรั่งเต็มบริเวณเรือนกล้วยไม้ตลอดเดือนเมษายน รวมทั้งชมความหลากหลายกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างประเทศ

นอกจากนี้ทุกท่านยังจะได้สัมผัสบรรยากาศสงกรานต์แบบล้านนา ซึ่งประดับประดาด้วยตุงทั่วบริเวณงาน พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่น่าสนใจและเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมมากมาย อาทิ กิจกรรม “ม่วนใจ๋ ไหว้พระดี เสริมบารมี ปี๋ใหม่เมือง” ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัด รวมทั้งสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดต้นปิน เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรม “สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง” ร่วมปั๊มตุงนักษัตรประจำปีเกิด 12 ราศี แล้วนำไปปักบนกองเจดีย์ทรายตามปีเกิด กิจกรรม “เย็นทั่วหล้าสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” สาธิตการเล่นน้ำสงกรานต์แบบล้านนา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งจับจ่ายซื้ออาหาร สินค้าพื้นเมืองในกาดหมั้วครัวฮอม และการแสดงอีกมากมาย เป็นต้น สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่โทรศัพท์ 053-114110-5

ร่วมแสดงความคิดเห็น