ผู้ช่วยรัฐมนตรีเปิด “โป่งแยง จังเกิ้ล โคสเตอร์” เชียงใหม่ แห่งเดียวในไทย

S__23568395

S__23568391
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 เมษายน 2559 พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด บริษัท พบสนุกม่อนแจ่มจำกัด ที่เปิดเป็นสวนสนุกบริการเครื่องเล่น Jungle coaster PONGYANG Zipline ที่เป็นสถานที่แรกในการบริการ Jungle coaster หรือ จังเกิ้ล โคสเตอร์ เครื่องเล่นรถไฟรางไม้แห่งใหม่และแห่งเดียวของประเทศไทย และมีบริการเสริมให้เล่นซิปไลน์ และนั่งรถสามล้อถีบบนอากาศ และบริการให้เล่นฟอร์มูล่าม้งด้วย และเป็นศูนย์ร่วมการเล่นแบบแอดแวนเจอร์ อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ 14 ไร่ครึ่ง ตั้งอยู่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างทางขึ้นม่อนแจ่ม ซ้ายมือ)

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า เชียงใหม่ถือว่ามีความพร้อมทุกๆด้าน รวมทั้งความพร้อมบริการด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งในปี พ.ศ.2558 นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนกว่า 9,000,000 คน ( เก้าล้านคน)  และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 แห่งที่เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวของโลก และการเปิดสวนสนุกบริการเครื่องเล่น Jungle coaster PONGYANG Zipline ที่เป็นสถานที่แรกในการบริการ Jungle coaster หรือ จังเกิ้ล โคสเตอร์ เครื่องเล่นรถไฟรางไม้แห่งใหม่และแห่งเดียวของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเชื่อว่าปีต่อไปจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่มากยิ่งๆขึ้นไป

นางอรัญญา นะรินทร์ ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัทพบสนุกม่อนแจ่ม จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดงานโป่งแยงจังเกิ้ลโคสเตอร์แอนด์ซิปไลน์ ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เครื่องเล่นตัวใหม่คือ”จังเกิ้ล โคสเตอร์” ซึ่งเป็นเครื่องเล่นใหม่ที่มีที่เดียวและที่แรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยปลูกป่าทดแทนและแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

S__23568399

“การบริการในการเปิดกิจการใหม่ เริ่มทดลองให้บริการมา 1 สัปดาห์ นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นจำนวนมาก และจากววันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 เม.ย.จะติดค่าบริการเพียง ราคา 100 บาทต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รอบ ซึ่งสามารถเล่นของเล่นจังเกิ้ล โคสเตอร์ และซิปไลน์ด้วย  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก่อสร้างเมืองครบ 720 ปีในปีนี้ และเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเล่นสงกรานต์ในเชียงใหม่ปีนี้ด้วย และที่สำคัญบริษัทได้จ้างแรงงานในชุมชนให้มีรายได้เป็นพนักงานของบริษัท และนำรายได้ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนคือทำแนวกันไฟ รณรงค์ประหยัดน้ำ และปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชนอนุรักษ์รักษาป่าร่วมกันด้วย จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างเครื่องเล่น จะไม่ตัดไม้และยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติและมีน้ำตกไหลผ่านสวยงามตามธรรชาติที่สร้างมา ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-5310-6327 , 09-3142-8998

8

ทั้งนี้ผู้เล่นจะต้องมีความพร้อมและมีคุณสมบัติดังนี้
1.ผู้เล่นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 110 กิโลกรัม และมีอายุระหว่าง 4-70 ปี
2.ในกรณีที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ผู้เล่นจะต้องทำการบินพร้อมกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น (ยกเว้นแต่ผู้เล่นมีวุฒิภาวะมากพอที่จะดูแลตัวเองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง )
3.ผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีจะต้องมีผู้ปกครองเซ็น รับทราบในการร่วมทำกิจกรรมกับทางบริษัท
4.ผู้เล่นจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีปัญหาใดๆ โดยเฉพาะภาวะโรคหัวใจ หลัง เข่า ข้อ และสตรีที่ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งไม่อยู่ในภาวะมึนเมาและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
5.ผู้เล่นทุกคนจะไม่ต้องผ่านการอบรมเรื่องและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ดีขยะเรี่ยราด

** สำหรับเครื่องเล่นจังเกิ้ลโคสเตอร์ ตอนนี้มีโปรโมชั่นเพียงท่านละ 100 บาท/คน ถึงวันที่ 24 เมษายน 2559 นี้

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น