สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

 

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือประจำวันที่ 3 เมษายน 2559 ค่า PM10 สูงสุดเท่ากับ 162 มคก./ลบ.ม. ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเฝ้าระวังS__36749340

ร่วมแสดงความคิดเห็น