สพม. 35 เดินหน้า แจงนโยบาย คสช.

4เมื่อวันที่ผ่านมา นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จังหวัดลำปาง จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพม.เขต 35 และจังหวัดลำพูน จำนวน 1,020 คน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

2
ประเด็นสำคัญ เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ไม่มีการยุบเขต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จะดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และเลขาธิการฯ กศจ. สำหรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่น ๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม เหตุผลที่ต้องมีมาตรา 44 คือ เขตพื้น (ส่วนหนึ่ง) การบูรณาการและการประสานงานยังไม่ครอบคลุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ต้องยุบ คงไว้แต่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มาตรา 44 ไม่กระทบผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู อำนาจเกี่ยวกับบุคลากรตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนลงไปอยู่ที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จึงขอให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติต่อไป สำหรับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาคงจะปรากฏเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน1

ร่วมแสดงความคิดเห็น