นอภ.เมืองกดปุ่มเปิดหน่วยแพทย์ฉุกเฉินแม่เหียะรับสงกรานต์

421358

พิธีเปิด”หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ทม.แม่เหียะ”ตามโครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินตบลแม่เหียะ นายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานเปิด”หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองแม่เหียะ”และมอบMOUเครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขระหว่างองค์กรเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เมืองแม่เหียะ

421360

ด้านนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเมืองแม่เหียะรองรับผู้ป่วยผู้บาดเจ็บในเขตเทศบาลและใกล้เคียงตามคำร้องขอโดยจัดรถกู้ชีพกู้ภัยจำนวน2คันพรัอมเจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธารณะภัยที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี โดยผ่านสายตรง1669ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์หรือ053-805182 งานป้องกันฯ  อีกทั้งจะเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่หากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในช่วงสงกรานต์หรือวันหยุดยาวนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น