ภัยแล้งลามหนัก รถน้ำเร่งเข้าพื้นที่ อ.สันกำแพง

S__7372903

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 เม.ย. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดอาวุโส ได้รับรายงานจาก นายเกียรติดำรง ไชยวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง ว่าได้ตั้งถังน้ำไว้กลางหมู่บ้าน และให้ทางเทศบาลตำบลห้วยทราย นำน้ำมาเติมใส่ถังน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้นำภาชนะมาใส่นำไปใช้ในครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ในหมู่บ้านเริ่มประสบปัญหาเรื่องภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภคและบริโภคทั้งหมู่บ้าน

S__7372905

นายอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ถึงกับต้องประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้งยังแก้ปัญหาได้อยู่ ประชาชนราษฎรเดือดร้อนให้แจ้งมาทางอำเภอหรือท้องถิ่นเพื่อที่ได้ทำการช่วยเหลือทันที ส่วนที่อำเภอได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเป็นการเฉพาะกิจไว้แล้ว

 

ส่วนที่อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ น.ส.ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออน เปิดเผยว่า ในตำบลบ้านสหกรณ์ทั้ง 8 หมู่บ้าน อ.แม่ออน เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว ได้ประชุมหารือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอทางจังหวัดให้ช่วยเหลือนำอุปกรณ์เครื่องเป่าท่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วมาใช้ เพื่อใช้แก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง ส่วนสถานการณ์ล่าสุดนี้ยังไม่ถึงกับต้องประกาศภัยแล้งเช่นกัน ในส่วจของตำบลที่เหลืออีก 6 ตำบลไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำใช้เพราะมีอ่างน้ำอยู่ในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น