เทศบาลเมืองลำพูน จัดงานปี๋ใหม่เมืองหละปูน 2559 ยิ่งใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

 

Untitled
      นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองหละปูน ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 และ 16-18 เมษายน 2559 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน เน้นสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ล้านนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนลำพูนให้โดดเด่น หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้าลำพูน พร้อมกิจกรรมหลากหลาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน รื้อฟื้นประเพณีขนทรายเข้าวัด

 

กิจกรรมที่น่าสนใจปีนี้ประกอบด้วย ขบวนปี๋ใหม่ที่ยิ่งใหญ่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ ประกอบด้วยขบวนแห่พระรอดหลวง พระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งขบวนแห่แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง สมโภชน้ำทิพย์ จากดอยขะม้อ การสาธิตอาหารพื้นเมือง สาธิตการตีกลองซิงมอง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชุมชน พิธีดำหัวกู่ฤาษี พิธีสรงน้ำกู่เก็บอัฐิพระนางจามเทวี กู่เก็บอัฐิครูบาศรีวิชัย พิธีดำหัวเจ้าพ่อกู่ช้าง พิธีดำหัวผู้สูงอายุ และสืบสานตำนานดำหัวครูบาสังฆะ ซึ่งยังหลงเหลืออยู่ที่จังหวัดลำพูนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดเดือนเมษายน นี้ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และอู้กำเมือง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ปี๋ใหม่เมือง เล่นน้ำปี๋ใหม่ตามประเพณีร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน รวมทั้งเป็นแบบอย่างอันดีงาม

 

เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-13 และ 16-18 เมษายน 2559 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขามและบริเวณหน้าวัด พระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน โดยพร้อมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น