เกษตกรร้องขอใบอนุญาติมากขั้นตอน ขุดบาดาลล่าช้า ลำไยขาดน้ำตาย

65655
65680

ผู้ประกอบการขุดเจาะน้ำบาดาลภาคเหนือ 8 จังหวัด เสนอปัญหาเกษตรกรต้องการน้ำบาดาลทำการเกษตร ขอใบอนุญาตขุดเจาะบาดาลมากด้วยขั้นตอน ติดที่ถ่ายโอนอำนาจไป อปท. ด้าน ผอ.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง รับทราบปัญหากำหนดวันที่ 23 เมษายน 2559 จัดประชุมใหญ่ ระหว่างผู้ประกอบการขุดเจาะน้ำบาดาลกับผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายนคร รุ่งรัตน์ ประธานชมรมผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภาคเหนือ 8 จังหวัด กล่าวว่า ผู้ประกอบการขุดเจาะบาดาลลงพื้นที่ทำงานขุดบาดาลให้ชาวบ้านที่ทำการเกษตร ส่วนใหญ่ปลูกลำไยในภาคเหนือ พบปัญหาขณะนี้ลำไยเริ่มยืนต้นตายลักษณะคล้ายถูกไฟไหม้ทั้งสวนเพราะขาดน้ำ พบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ผู้ประกอบการขุดเจาะบาดาลลงพื้นที่ไม่สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาช่วยเกษตรกรได้ เพราะติดเรื่องการขออนุญาตที่ให้รอใบอนุญาต 60 วันทำการ หากเกษตรกรปลูกลำไย หรือทำการเกษตรอื่นๆหากรอ 60 วันพืชผลทางการเกษตรและต้นลำไยของเกษตรกรตายหมดอย่างแน่นอนและขณะนี้ก็ตายไปจำนวนมากแล้ว

ประธานชมรมผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภาคเหนือ 8 จังหวัด กล่าวอีกว่า ทางกลุ่มผู้ขุดเจาะน้ำบาดาลจึงเตรียมเปิดประชุมผู้ประกอบทั่วภาคเหนือวันที่ 23 เมษายนนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามารับฟังและระดมสมองเพื่อพลักดันลดขั้นตอนทางกฎหมาย หรือขอแก้กฏหมายที่มีในขณะนี้ เพราะไม่เพียงผู้ประกอบการขุดเจาะบาดาล 8 จังหวัดภาคเหนือที่เดือนร้อนจากที่ทำงานไม่ได้ ต้องขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงลูกน้อง ที่สำคัญที่สุดประชาชนที่เป็นเกษตรกรที่มีความสำคัญของประเทศได้เดือนร้อนหนักเพราะขาดแคลนน้ำ ซึ่งภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าทุกปี เช่นเดียวกันหากปัญหาขาดแคลนน้ำเกิดในโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งต้องรอน้ำเป็นเดือนก็เดือดร้อนหนักเช่นกัน

65658

ด้านนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภาคเหนือ 8 จังหวัดแล้วทราบว่า ขณะนี้มีชาวบ้านและเกษตรกรได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ และน้ำในการทำการเกษตรโดยเฉพาะการนำน้ำไปฉีดรดต้นลำไยที่กำลังติดผล แต่ขาดแคลนน้ำกำลังจะแห้งตาย และบางส่วนยืนต้นตายแล้ว

ปัญหาของผู้ประกอบการขุดเจาะน้ำบาดาลคือ การขออนุญาตขุดเจาะแล้วแต่ได้ใบอนุญาตล่าช้าเพราะจังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตามที่มีการถ่ายโอนอำนาจ นำร่อง 3 จังหวัด มีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นเมื่อมีการถ่ายโอนไป อปท.ซึ่งมากด้วยขั้นตอนกว่าจะได้ใบอนุญาตขุดเจาะนานเป็นเดือน ขณะที่เกษตรกรจำเป็นที่ต้องการใช้น้ำเป็นจำนวนมากในขณะนี้ ปัญหาดังกล่าวตนจะนำเสนอทางกรมและกระทรวงต่อไปแล้วนำข้อมูลมาสรุปที่ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการขุดเจาะน้ำบาดาลกับผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 23 เมษายน 2559 นี้ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะมีทางออกร่วมกันได้นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น