สสว. จับมือสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล และบริษัท โกลโบล โปร บิซิเนสส์ โซลูชั่นส์

เจาะเมืองมังกร สสว. จับมือสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล และบริษัท โกลโบล โปร บิซิเนสส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนา “SME สร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน” เตรียมความพร้อมนำผู้ประกอบการ SMEs บุกตลาดจีนเดือนพฤษภาคมนี้

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของสินค้าไทย รัฐบาลจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า-การลงทุนกับจีนมาโดยตลอด และในฐานะที่ สสว. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม SME ของประเทศ จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงการค้า การลงทุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทย สามารถขยายสินค้าไทยในตลาดจีนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมมือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล ร่วมเปิดงาน “โครงการคาราวานแบรนด์ไทยไปทั่วจีน” ภายใต้งาน “The 9th China Xinjiang New Year Shopping Fair 2016” ระหว่าง 22 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองอูหลู่มู่ฉี เขตปกครองตนเองซินเจียง โดยนำผู้ประกอบการ SME เปิดตลาดอุปโภค บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องสำอาง และสปา เป็นต้น ซึ่งนอกจากเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีแล้ว ยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศได้อย่างยั่งยืน
“ ไทยกับจีนเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนาน และเพิ่งฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปีไปเมื่อปีที่แล้ว เรามีความร่วมมือทั้งด้านการค้า – การลงทุน การ แลกเปลี่ยนศิลปะ – วัฒนธรรม การศึกษารวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการดำเนินยุทธศาสตร์เศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 หรือ One Belt One Road นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ รวมถึงจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank)เพื่อสนับสนุนชาติอาเซียนในการลงทุน ดังนั้นจึงเป็นจังหวะดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ขยายโอกาสการค้าไปสู่ตลาดจีนซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคน” นางสาลินี กล่าว
นอกจากนี้ สสว. ยังร่วมมือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน – สากล จัดโครงการขยายตลาดในงาน “มหกรรมแสดงสินค้าเส้นทางสายไหมทางทะเลทศวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2” โดยนำสมาชิก สสว. เดินทางไปเจาะช่องทางการค้าในเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม นี้ โดย สสว. ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทย ที่เป็นสมาชิก สสว. เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการ พร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจภายในงานดังกล่าว ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ China Fuzhou Haixia โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง สสว. Call Center 1301

ร่วมแสดงความคิดเห็น