พิงคนคร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

P2
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ร่วมกับจังหวัดลำพูน, อำเภอแม่ทา และเทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัวเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 2 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก ร่วมกิจกรรม   ณ ลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา และเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ โดยรูปแบบกิจกรรมยังคงเน้นความเป็นพื้นเมืองตามประเพณีของชาวเหนือ อีกทั้งยังได้สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คงความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูน เพราะเป็นสะพานประวัติศาสตร์ด้านการคมนาคมทางรถไฟ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ชุมชน และเพื่อเผยแพร่องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
P1
ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมได้มีพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอ, นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก, รองนายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก, ประธานสภาตำบลทาปลาดุก และประธานผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน เพื่อขอสุมาลาโทษและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้และรับทราบถึงประเพณีอันดีงามนี้อย่างถูกต้อง โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้ม ปิติของผู้ที่มาร่วมงาน รวมไปถึงการแสดงรำวงย้อนยุค บ้านทาปลาดุก และการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุของ แต่ละหมู่บ้าน อีกด้วย
P3

ร่วมแสดงความคิดเห็น