กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50ปี มช.

1077690

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

160407154643

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการจ่ายแลกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 แห่ง และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน / คำสั่งกระทรวงมหาดไทย / คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” โทร.02-5657943-48

ร่วมแสดงความคิดเห็น