Mango Mania เมนูคลายร้อนแสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟ

1.1เมนูคลายร้อนแสนอร่อย Mango Mania ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ จากสายการบินไทยสมายล์พร้อมเสิร์ฟ ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2559  สำหรับผู้โดยสาร Smile Classเที่ยวบินระหว่างประเทศ  ทุกเที่ยวบินให้บริการ Hot Meal/Cold Light Meal พร้อมไอศกรีมมะม่วงยกเว้น เที่ยวบิน WE588/589 BKK-REP V.V. เป็นเที่ยวบินก่อน 9:30 ให้บริการ Hot Snack พร้อมนมมะม่วง

และเที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินหลัง 09.30 น. ให้บริการไอศกรีมมะม่วงกับข้าวเหนียวมูนอัญชันและนมมะม่วง   เที่ยวบินก่อน 09.30 น. ให้บริการ Hot Snack พร้อมนมมะม่วง เที่ยวบิน WE272 HKT-CNX ให้บริการ Hot Snack พร้อมไอศกรีมมะม่วงกับข้าวเหนียวมูนอัญชัน เที่ยวบิน WE153 CNX-DMK ให้บริการไอศกรีมมะม่วงกับข้าวเหนียวมูนอัญชัน

สำหรับผู้โดยสาร Smile Plus  เที่ยวบินระหว่างประเทศ  ทุกเที่ยวบินให้บริการ Hot Meal พร้อมไอศกรีมมะม่วง  ยกเว้น เที่ยวบิน WE588/589 BKK-REP V.V. เป็นเที่ยวบินก่อน 9:30 ให้บริการ Hot Meal พร้อมนมมะม่วง

เที่ยวบินภายในประเทศ  เที่ยวบินหลัง 09.30 น. ให้บริการ Cold Light Meal พร้อมไอศกรีมมะม่วงกับข้าวเหนียวมูนอัญชันและนมมะม่วง   เที่ยวบินก่อน 09.30 น. ให้บริการ Hot Meal พร้อมนมมะม่วง เที่ยวบิน WE272 HKT-CNX ให้บริการ Cold Light Meal ไอศกรีมมะม่วงกับข้าวเหนียวมูนอัญชัน  เที่ยวบิน WE153 CNX-DMK ให้บริการ  Cold Light Meal ไอศกรีมมะม่วงกับข้าวเหนียวมูนอัญชัน  ยกเว้นเที่ยวบิน WE167 CNX-BKK หรือจนกว่าของจะหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น