หลังสงกรานต์มีข่าวดี เกษตรแจ้งฝนอาจตก

B2
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า สถานการร์ภัยแล้งในปีนี้ ทุกภาคส่วนพยายามบูรณาการแผนรับมือและป้องกันปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พฤศจิกายน 58 จนถึงวันนี้ ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้ง ล่าสุดจากการสำรวจการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 ปรากฎว่าในปี 2559 มีพื้นที่ลดลง คือมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพียง 27 จังหวัด ครอบคลุม 4,200 หมู่บ้าน

สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำหลักก็ประเมินว่าจะมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ หรืออาจถึงกลางเดือนสิงหาคม

ส่วนปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงปัจจุบัน รวม 34 วัน มีปฏิบัติการฝนหลวงรวม 457เที่ยวบิน ส่งผลให้เกิดฝนตกใน 43 จังหวัด เฉพาะ ภาคเหนือ 8 จังหวัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดินและเติมน้ำในเขื่อนได้บ้าง ในช่วง 7-22 เมษายนนี้ อาจมีฝนตกครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยในวันที่ 7-14 เมษายน จะมีฝนตกภาคเหนือบริเวณลุ่มแม่น้ำสาละวิน ปิง น่าน หลังสงกรานต์นี้น่าจะเป็นช่วงฝนตกลงมาบ้าง

“กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการวางแผนการเพาะปลูกในฤดูกาลปี 2559 ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศให้พี่น้องเกษตรกรทราบ และสามารถวางแผนการผลิตเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นที่ผ่านมา คาดว่าจะเร่งดำเนินการช่วงหลังสงกรานต์นี้

ทางด้านนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ได้จัดทำมาตรการหลายด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรหนึ่งในนั้นคือการลดพื้นที่ปลูกข้าวโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยชนิดอื่นทดแทนเพื่อให้มีรายได้ในระหว่างที่งดทำนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น