งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง

11
จังหวัดลำปาง จัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เปิดประตูเมืองต้องห้าม…พลาด จัดเต็มการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านชุดใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนตามกาลเวลา”

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฯลฯ จัดกิจกรรมงานเทศกาลประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2559” มีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมกันทำพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

งานเทศกาลประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง” ถือเป็นงานเทศกาลประเพณีใหญ่ประจำปีของจังหวัด ที่ได้มีการจัดงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ประชาชนชาวลำปางได้ร่วมเฉลิม ฉลองต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ และร่วมสืบสานสร้างจิตสำนึกให้ชาวลำปางได้เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าในการธำรงเอกลักษณ์ประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาลำปาง อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง เผยแพร่อัตลักษณ์อันโดดเด่นให้ออกสู่แก่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามโครงการ “เมืองต้องห้าม…พลาด Plus” ภายใต้แนวคิดปีท่องเที่ยววิถีไทย และเพื่อสนับสนุนปีแห่งการท่องเที่ยวของนครลำปาง ให้ลำปางเป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข สมเจตนารมณ์ “ลำปางนครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนตามกาลเวลา”

ร่วมแสดงความคิดเห็น