การตลาดราชมงคล ลำปาง จัด SPORT & HEALTHY

4 เมื่อวันที่ผ่านมาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
กิจกรรมโครงการ MK PLAZA ‘SPORT & HEALTHY’ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน เสริมสร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างทักษะในการเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระหว่างศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตได้
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ การแสดงมายากล การแสดง ศิลปมวยไทย การแสดงคีตมวยไทย การเดินแบบหนุ่มนักเพาะกาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ปิดท้ายด้วยการเปิดบูธโชว์รูมซูซูกิลำปาง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยมีนักศึกษาหลากหลายคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก56

ร่วมแสดงความคิดเห็น