เข้มแข็ง เก่งการค้า ร่วมดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

B5เข้มแข็ง เก่งการค้า ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว นำคณะผู้บริหาร  และพนักงานบริษัทกาดสวนแก้ว 2545 ร่วมดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีปีใหม่เมือง  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น