จัดกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่

1.1PEA เชียงใหม่ นำโดยนายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผจก. พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้กับ PEA เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2559 ตามกิจกรรมคุณภาพ 5 ส เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของคณะผู้บริหาร และพนักงาน ในการร่วมมือ ร่วมใจ ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน และบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ร่วมทำสำนักงานให้เป็น Happy workplace  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ PEA ณ บริเวณและ อาคารสำนักงาน กฟจ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น