มช. จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “นโยบายการศึกษาไทย ในรัฐบาลปัจจุบัน”

S__7438363 S__7438365มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเรื่องนโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การจัดโรงเรียนคุณธรรม พ.ศ.2555-2559  และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ์ศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน  เพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ได้รับทราบทิศทาง นโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

S__7438364 S__7438366

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!