ภาคเอกชนเข้าสระเกล้าดำหัวขนส่งเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

84346

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางสุนีย์ โสกันเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ และนางระริน เฉลาภักตร์ ผู้จัดการขายลูกค้ารายใหญ่ บริษัท โตโยต้า ริช จำกัด ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น