ชวนชมนิทรรศการ ART THESIS EXHIBITON 2016

 

DSC_5748

ชมงานนิทรรศการแสดงศิลปะนิพนธ์ นักศึกษาศิลปะบัณฑิต หลักสูตรวิชาเอก จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ และศิลปะไทย ชั้นปีสุดท้ายจำนวน 72 คน สาขาวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรม และสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผลจำนวน 180 ชิ้นโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมพู คณบดีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่DSC_5797_1

DSC_5692

ร่วมแสดงความคิดเห็น