มร.ชม. ให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ บริษัทสหพานิช จำกัด จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร"

1.1กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ บริษัทสหพานิช จำกัด จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เตรียมความพร้อม ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา  โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทสหพานิช จำกัด ให้บริการตรวจสภาพรถพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ซ่อมบำรุงอะไหล่รถจักรยานยนต์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ที่ผ่านมา ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น