(มีคลิป) กระทรวงอุตฯ ลุยลงพื้นที่ตรวจงานอุตสาหกรรมจังหวัด เน้นแก้ปัญหาผู้ประกอบการเร่งด่วน สางปัญหาทุจริต

 

อาทิตย์ วุฒิคะโร
อาทิตย์ วุฒิคะโร

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอจ.การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 เม.ย.59 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โดยทาง นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อเร่งรัดการทำงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) เนื่องจากในช่วงหกเดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558 – มี.ค.2559) ได้มอบหมายงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้ สอจ. ร่วมขับเคลื่อน ทั้งนี้ได้กำหนดแผนการตรวจเยี่ยมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอจ. การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค โดยมีการหารือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมในการทำงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและของกระทรวงอุตสากรรม

S__712806

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 24 – 25 เม.ย.59 กลุ่มเป้าหมายคืออุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม 13 จังหวัด ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จะเป็นวันที่ 10-11 พ.ค.59 ที่กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย 25 จังหวัด ภาคกลาง ครั้งที่ 3 วันที่ 16 – 17 พ.ค.59 ที่จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย 24 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งที่ 4 วันที่ 2-3 มิ.ย.59 ที่จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งการตรวจติดตามงานทั้ง 4 ครั้งนี้ จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการที่ให้ สอจ. ช่วยดำเนินงาน เช่น การปรับแผนธุรกิจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (เทิร์นอะราวด์) ภาคการผลิต 7,000 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจากผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัว การเร่งรัดในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งขยายโรงงาน (ร.ง.4) ให้เปิดดำเนินการโดยเร็วเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และจ้างงานในท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีการตั้งโรงงานแปรรูปยาง ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้ขายวัตถุดิบได้มากขึ้น การเร่งรัดกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ เพื่อไม่ให้มีการลักลอบไปทิ้งในที่สาธารณะ และเกิดผลกระทบต่อชุมชน การเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากกิจการโรงงานเหมืองแร่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้รับข้อร้องเรียนบ่อยครั้งจากสังคมและชุมชน ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการตรวจโรงงานที่ใช้วัตถุดิบจากการประมงซึ่งปฏิบัติไม่ถูกต้องในการใช้แรงงานเถื่อน และโครงการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตที่ได้รับการบำบัดนำมาใช้สนับสนุนภาคเกษตรกรรม เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง

“แม้จะมีการประสานงานของ สอจ. และกระทรวง แต่ก็ยังมีปัญหาการร้องเรียนเข้ามาอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องการกำกับ ดูแลผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากโรงงานและสถานประกอบการเหมืองแร่ อีกทั้งยังมีการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่ โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดอ่อน ยังเป็นปัญหาและยังมีข้อครหา เพื่อให้มีการปฏิบัติของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกจังหวัดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาลและได้รับการยอมรับจากสังคม” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น