วิสาหกิจฯหนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงแม่แตงปลูกมะม่วงพันธุ์ดีส่งป้อนตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

62659

วิสาหกิจฯหนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงแม่แตงในพื้นที่อำเภอแม่แตงเป็นแหล่งปลูกมะม่วงพันธุ์ดีส่งป้อนตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมะม่วงบางสายพันธุ์สามารถติดดอกออกผลได้ตลอดทั้งปีและเป็นไม้ผลที่ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง เป็นไม้ผลที่ใช้น้ำน้อย เหมาะแก่การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสร้างรายได้ในยามที่ภาคเหนือกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง วันนี้(24 เม.น.2559)นานสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโรงคัดผลไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วง จ.เชียงใหม่ ที่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง มี นางอารีย์ ชัยขัน ส.อบจ.แม่แตงพาณิชย์จังหวัด และเกษตรกรชาวสวนมะม่วงร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ราวเดือนมิถุนายนจะมีการจัดงานวันมะม่วงครั้งที่4ซึ่งสนับสนุนโดย อบจ.เชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดให้ชาวสวนมะม่วงอีกทางหนึ่งด้วย

62667

ร่วมแสดงความคิดเห็น