สกู๊ปหน้า 1…พิงคนครฯ จัดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

111 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตพิงคนคร นำผู้แทนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มแรกทำกิจกรรม Road Show ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 17-21 เม.ย.59

โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตพิงคนคร ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อ “Lanna destinations” Chiang Mai & the North Road Show to Shanghai and Chengdu ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2559 โดยได้นำคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Road Show ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นางชูจิรา กองแก้ว และนายชัยธวัช เสาวพนธ์ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และนายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ และทีมงานมืออาชีพจากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าพบปะผู้ประกอบการในเมืองเซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) และ Xuhui government&tourist association สร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการประชุมสัมมนาระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 8 จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่พิงคนคร

222
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน เปิดเผยว่า การนำคณะ Chiang Mai & the North Road Show to Shanghai and Chengdu มาเยือนที่นครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยได้รับเชิญจาก Shanghai Tourism Bureau ในการนำคณะฯเข้าเยี่ยมชมการจัดการการท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ ก่อนการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้ประกอบการจากนครเซี่ยงไฮ้ให้ความสนใจกว่า 264 หน่วยงาน และสำหรับการจัดกิจกรรมที่เฉิงตูนั้น มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยเฉิงตูนอกจากเป็นเมืองแพนด้าแล้วยังเป็นเมืองที่คนจีนรักคนไทยมาก ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ชูจุดขาย กิจกรรมไหว้พระธาตุประจําปีเกิด 6 จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร และสปา กอล์ฟ รวมทั้งการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับความสนใจมาก

นายชัยธวัช เสาวพนธ์ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมRoadshow 8จังหวัดภาคเหนือที่เซี่ยงไฮ้และเฉินตูครั้งนี้จะช่วยลดเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญและยังสร้างความร่วมมือทางการท่องเที่ยวระหว่างเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและ 8 จังหวัดภาคเหนือในอนาคต การนำคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม Road Show ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากหลายปัจจัย อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของชาวจีน การเดินทางระหว่าง ไทย-จีน สะดวกมากขึ้น รวมทั้งอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่นิยมเดินทางมาเที่ยวเป็นหมู่คณะ และมีอัตราการใช้จ่ายสูงมาก

ทั้งนี้สำหรับโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตพิงคนคร จะมีการจัดกิจกรรม Road Show นำคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไปเยือนประเทศเมียนมาร์อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น