ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี”

5.jpgข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ7 โดยได้รับเกียรติจาก นสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น